Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01