Qarshi davlat universiteti huzuridagi PhD.03/05.06.Ped.70.02