Qarshi davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.06.2020.FM.70.04