Seysmologiya instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.GM/FM.97.01