Toshkent davlat stomatologiya instituti huzuridagi DSc.04/30.12.2019.Tib.59.01