Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.I.03.05