Termiz davlat universiteti huzuridagi PhD.03/31.03.2021.Fil.78.04