Gidrogeologiya va injenerlik geologiyasi instituti huzuridagi DSc.24/30.12.2019.GM.96.01