Mahalla va oila ilmiy-tadqiqot instituti huzurdagi PhD.21/30.10.2020.Ped/S.127.01