Toshkent shahridagi Xalqaro Vestminister universiteti huzuridagi DSc.22/30.12.2019.I.85.01