Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti huzuridagi PhD.26/27.02.2020.Т.109.01