Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg‘ona filiali huzuridagi PhD.04/30.09.2020.Тib.122.01