O‘zbekiston milliy universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.К.01.03