O‘zbekiston milliy universiteti huzuridagi DSc.03/27.02.2020.В.01.15