O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi huzuridagi PhD.02/09.07.2020.Tar.120.01