O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi huzuridagi DSc.01/30.12.2019.Isl/Tar.94.01