Umumiy va noorganik kimyo instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01