Xalq ta’limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti huzuridagi DSc.28/30.12.2019.Ped.68.01