Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi DSc.03/05.06.2020.Т.03.06