Toshkent davlat agrar universiteti huzuridagi DSc.05/28.08.2020.Qx.13.03