O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.В.01.13