Gidrometeorologiya ilmiy-tekshirish instituti huzuridagi DSc.27/30.12.2019.Gr.47.01