Toshkent davlat yuridik universiteti DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03