Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Tar.20.05