Toshkent kimyo-texnologiya instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Т.04.01