Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkent shahridagi filiali huzuridagi DSc.22.30.12.2019.T/Ped.99.01