Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.16/30.12.2019.Т.87.01