Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi DSc.04/30.12.2019.Тib.30.03