Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.01.2020.I.20.06