Samarqand iqtisodiyot va servis instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.I.18.01