Namangan muhandislik-qurilish instituti huzuridagi PhD.03.30.12.2019.Т.90.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Турдалиев Воxиджон

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Байбобоев Набижон Ғуломович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
2 Юлдашев Шарафитдин Сайфитдинович 01.02.04 - Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi
3 Рустамов Рахматали Мурадович 05.07.02 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya texnikalarini ishlatish, tiklash va ta’mirlash
4 Умурзақов Акрамжон Хакимович 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
5 Мансуров Мухторжон Тохиржонович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
6 Собиров Холхўжа Аббозович 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
7 Абдувахобов Дилшод Абдувахидович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
8 Бахадиров Ғайрат Атаханович 05.02.03 - Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari
9 Турдалиев Вохиджон Махсудович 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
10 Тожиев Расулжон Жумабоевич 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
11 Мухамедов Джабирхон 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
12 Имомқулов Қутбиддин Боқижонович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash