Samarqand davlat universiteti huzuridagi DSc.03.30.12.2019. FM/Т.02.09

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Буранов Худоёр

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Халмурадов Рустам Ибрагимович 01.02.03 - Gruntlar va tog‘ jinslari mexanikasi
2 Ахмедов Акром Бурханович 01.02.04 - Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi
3 Махмудов Жамол Махмуд ўғли 01.02.05 - Suyuqlik va gaz mexanikasi
4 Хўжаёров Бахтиёр 01.02.05 - Suyuqlik va gaz mexanikasi
5 Исмайилов Кубаймурат 01.02.04 - Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi
6 Абдукаримов Рустамхон Алимханович 01.02.05 - Suyuqlik va gaz mexanikasi
7 Абиров Рустам Абдуллаевич 01.02.04 - Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi
8 Буранов Худояр Маҳмадиярович 01.02.04 - Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi
9 Ишанходжаев Абдурахмон Асимович 01.02.03 - Gruntlar va tog‘ jinslari mexanikasi
10 Мавлонов Тўлқин 01.02.05 - Suyuqlik va gaz mexanikasi
11 Бурнашев Владимир Фитратович 01.02.05 - Suyuqlik va gaz mexanikasi
12 Худойназаров Хайрулла 01.02.04 - Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi
13 Баҳодиров Азизбек Абдулазизович 01.02.03 - Gruntlar va tog‘ jinslari mexanikasi
14 Акилов Жаҳон 01.02.05 - Suyuqlik va gaz mexanikasi
15 Мардонов Ботир 01.02.03 - Gruntlar va tog‘ jinslari mexanikasi
16 Хасанов Аскар Забиевич 01.02.03 - Gruntlar va tog‘ jinslari mexanikasi