Namangan davlat universiteti huzuridagi PhD.03/04.06.2020.Ped.76.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Хужамбердиева Шахноза

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Файзуллаев Турсунбой XXX 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
2 Азимова Зиёдахон Эргашевна 13.00.08 - Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
3 Асқарова Ўғулхон Мамашакировна 13.00.08 - Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
4 Чжен Елена Виталевна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
5 Сайдалиев Саидумар ХХХ 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
6 Мисиров Сохибжон Абдупаттаевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
7 Абдуллаева Масуда Абдубаннаевна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
8 Турғунов Собитхон Тошпўлатович 13.00.08 - Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
9 Абдуллаев Шавкат Вахидович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
10 Ўринов Ахмаджон Кушакович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
11 Усмонова Хуриниса Шараповна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
12 Рахматуллаев Музаффар Мухаммаджанович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
13 Болтаева Мухайё Лутфиллаевна 13.00.08 - Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
14 Назирова Гўзал Маликовна 13.00.08 - Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
15 Собирова Махбуба Юсупджановна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
16 Абдуллаев Комилжон Абдуғаниевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
17 Юсупова Шоҳида Жалолиддиновна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
18 Камалов Бахадир Асамович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)