Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi huzuridagi DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Рустамова Умида

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Ирисметов Муроджон Эргашевич 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
2 Джураев Ахрарбек Махмутович 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
3 Шатурсунов Шахайдар Шаалиевич 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
4 Шорустамов Мухаммад Тоджалиевич 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
5 Дурсунов Ахмат Маликшаевич 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
6 Умаров Файзулла Хабибуллаевич 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
7 Рустамова Умида Мухтаровна 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
8 Худайбердиев Кобил Турсунович 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
9 Хамраев Алишер Шахобович 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
10 Алимов Азиз Пулатович 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
11 Каримов Муродулла Юлдашевич 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
12 Асилова Саодат Убайевна 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya
13 Хужаназаров Илхом Эшкулович 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya