Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi DSc.03.30.12.2019.Т.03.04

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Тураходжаев Нодир Джахангирович

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Каримов Камолхон Аббосович 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
2 Мухитдинов Акмал Анварович 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
3 Тураходжаев Нодир Джахонгирович 05.02.01 - Mashinasozlikda materialshunoslik. Quymachilik. Metallarga termik va bosim ostida ishlov berish. Qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi
4 Норхуджаев Файзулла Рамазанович 05.02.01 - Mashinasozlikda materialshunoslik. Quymachilik. Metallarga termik va bosim ostida ishlov berish. Qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi
5 Абдуллаев Фатхулла Сагдуллаевич 05.02.01 - Mashinasozlikda materialshunoslik. Quymachilik. Metallarga termik va bosim ostida ishlov berish. Qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi
6 Алимухамедов Шавкат Пирмухамедович 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
7 Шарипов Конгратбай Авезимбетович 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
8 Ташбулатов Шерзод Бахтиярович 05.02.01 - Mashinasozlikda materialshunoslik. Quymachilik. Metallarga termik va bosim ostida ishlov berish. Qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi
9 Кушимов Бахтиёр Алишович 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
10 Нурмуродов Салохиддин Дусмуродович 05.02.01 - Mashinasozlikda materialshunoslik. Quymachilik. Metallarga termik va bosim ostida ishlov berish. Qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi
11 Файзиматов Шухрат Нуманович 05.01.02 - Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
12 Иргашев Амиркул Иргашевич 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
13 Мардонов Бахтиёр Тешаевич 05.02.01 - Mashinasozlikda materialshunoslik. Quymachilik. Metallarga termik va bosim ostida ishlov berish. Qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi
14 Дуняшин Николай Сергеевич 05.02.02 - Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
15 Зиямухамедова Умида Алижоновна 05.02.01 - Mashinasozlikda materialshunoslik. Quymachilik. Metallarga termik va bosim ostida ishlov berish. Qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi