Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti huzuridagi DSc.11/30.12.2019.Tar/Yu/I/S/24.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Юсупджанов Одил Абдугафурович

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Хамедов Иса Ахлиманович 12.00.10 - Xalqaro huquq
2 Фармонов Рахмон Фармонович 07.00.05 - Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi
3 Сиражиддинов Нишанбай 08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
4 Шарифхўжаев Шавкат Оқилович 08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
5 Бутиков Игорь Леонидович 08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
6 Рахимов Мирзохид Акрамович 07.00.05 - Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi
7 Ходжаев Аблат 07.00.05 - Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi
8 Касымова Назокат Анваровна 23.00.04 - Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari
9 Адилходжаева Сурайё Махкамовна 12.00.10 - Xalqaro huquq
10 Исламов Бахтиёр Анварович 08.00.05 - Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
11 Юсупджанов Одил Абдугафурович 12.00.10 - Xalqaro huquq
12 Абдуллаев Шерзод Мажидович 07.00.05 - Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi
13 Исмаилов Бахадыр Исмоилович 12.00.10 - Xalqaro huquq
14 Абдуллаев Илхом Зайирович 23.00.04 - Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari
15 Джураев Қодир Асадович 23.00.04 - Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari
16 Саидова Лола Абдувахидовна 12.00.10 - Xalqaro huquq
17 Кобзева Ольга Петровна 07.00.05 - Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi
18 Исаджанов Абдували Абдурахимович 08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
19 Каримова Наталья Эрмановна 07.00.05 - Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi
20 Бобокулов Иномжон Ибрагимович 12.00.10 - Xalqaro huquq
21 Султанова Эътибор Сидиковна 23.00.04 - Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari