Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi DSc.03.30.12.2019.Т.03.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Мамиров Уктам Фарходович

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Юсупбеков Надир Рустамбекович 05.01.08 - Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish-larni avtomatlashtirish va boshqarish
2 Адилов Фарух Тулкунович 05.03.01 - Asboblar. O‘lchash va nazorat qilish usullari (tarmoqlar bo‘yicha)
3 Абдувалиев Абдукаххар Абдулхаиевич 05.02.04 - Standartlashtirish va mahsulotlar sifatini boshqarish
4 Сиддиков Илхомжон Хакимович 05.01.06 - Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
5 Сагатов Миразиз Варисович 05.01.06 - Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
6 Мухамедханов Улугбек Тургудович 05.03.01 - Asboblar. O‘lchash va nazorat qilish usullari (tarmoqlar bo‘yicha)
7 Мирсаатов Равшанбек Муминович 05.03.01 - Asboblar. O‘lchash va nazorat qilish usullari (tarmoqlar bo‘yicha)
8 Мамиров Уктам Фарходович 05.01.08 - Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish-larni avtomatlashtirish va boshqarish
9 Улжаев Эркин 05.01.06 - Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
10 Юсупбеков Азизбек Нодирбекович 05.02.04 - Standartlashtirish va mahsulotlar sifatini boshqarish
11 Исмаилов Мирхалил Агзамович 05.01.08 - Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish-larni avtomatlashtirish va boshqarish
12 Ахмедов Барат Махмудович 05.02.04 - Standartlashtirish va mahsulotlar sifatini boshqarish
13 Севинов Жасур Усмонович 05.01.08 - Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish-larni avtomatlashtirish va boshqarish
14 Абдукаюмов Абдурашид 05.01.06 - Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
15 Назаров Абдулазиз Муминович 05.03.01 - Asboblar. O‘lchash va nazorat qilish usullari (tarmoqlar bo‘yicha)
16 Марахимов Авазжон Рахимович 05.01.08 - Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish-larni avtomatlashtirish va boshqarish
17 Исматуллаев Патхулла Рахматович 05.02.04 - Standartlashtirish va mahsulotlar sifatini boshqarish
18 Гулямов Шухрат Манапович 05.03.01 - Asboblar. O‘lchash va nazorat qilish usullari (tarmoqlar bo‘yicha)
19 Мамаджанов Алишер Мамажанович 05.01.06 - Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
20 Матякубова Парахат Майлиевна 05.02.04 - Standartlashtirish va mahsulotlar sifatini boshqarish
21 Игамбердиев Хусан Закирович 05.01.08 - Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish-larni avtomatlashtirish va boshqarish