Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.В.72.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Рашидов Негмурод

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Xolliyev Askar Ergashovich 03.00.07 - O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi
2 Bo`riev Sulaymon Bo`rievich 03.00.12 - Biotexnologiya
3 Toxirov Baxtiyor Baxshulloevich 03.00.12 - Biotexnologiya
4 Jumaev Farhod Hojiqurbonovich 03.00.12 - Biotexnologiya
5 Xodjaev Jo`raqul Xo`jaevich 03.00.07 - O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi
6 Рашидов Негмурод Элмуродович 03.00.12 - Biotexnologiya
7 Ismailov Zafar Fayzullaevich 03.00.12 - Biotexnologiya
8 Artikova Xafiza To`ymurodovna 03.00.12 - Biotexnologiya
9 Xodjaeva Nasiba Juraqulovna 03.00.07 - O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi
10 Norboyeva Umida Toshtemirovna 03.00.07 - O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi