Qarshi davlat universiteti huzuridagi PhD.03/05.06.Ped.70.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: PhD.03/05.06.2020.Ped.70.02

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Шодиев Ризамат Давронович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
2 Жўраев Хусниддин Олтинбоевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
3 Химматалиев Дустназар Омонович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
4 Узоқов Зоир 01.01.01 - Matematik analiz
5 Карлыбаева Гулжамол Ермекбаевна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
6 Ergasheva Gulruxsor Surxonidinovna 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
7 Рўзиев Эркин Искандарович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
8 Нуруллаева Шахло Ўктамовна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
9 Аслонова Орзигул Примовна 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
10 Шарипова Дилара Джуманиязовна 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
11 Хамроев Алижон Рўзиқулович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
12 Чориев Санжар Анварович 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa
13 Олимов Ширинбой Шарофович 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
14 Холмуродов Абдулхамид Эркинович 01.01.01 - Matematik analiz
15 Кувандиков Облокул 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
16 Қаххоров Сиддиқ Қаххорович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
17 Бозорова Саодат Джамоловна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
18 Ташатов Алланазар Қаршиевич 01.01.01 - Matematik analiz
19 Исмоилова Зухра Карабаевна 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
20 Камолов Ифтихор Бахтиёрович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
21 Уразова Марина Батировна 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
22 Шарипова Дилара Джуманиязовна 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
23 Мамуров Баходир Бахшуллоевич 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
24 Адизов Бахтиёр Рахмонович 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi