Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/27.02.2020.Tar.72.07

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Жамолова Дилноза

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Иноятов Сулаймон Иноятович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
2 Муминова Гавхар Эсановна 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
3 Махмудов Шерзодхон Юнусович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
4 Темиров Фаррух Умедович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
5 Раупов Сойиб Саидович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
6 Хаитов Шадмон Ахмадович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
7 Ғойибов Бобир Собирович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
8 Агзамходжаев Саидакбар Саидович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
9 Қиличев Ражаб Эргашович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
10 Асадова Шоира Иноятовна 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
11 Рашидов Ойбек Расулович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
12 Нормуродова Гузал Бекмуродовна 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
13 Жамолова Дилноза Муйидиновна 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi