Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi DSc.13.30.12.2019.Т.07.02 raqamli ilmiy kengash

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Хужаматов Халим

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Сиддиков Илхомжон Хакимович 05.04.01 - Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va quril-malari. Axborotlarni taqsimlash
2 Ахмедов Барот Махмудович 05.01.09 - Hujjatshunoslik. Arxivshunoslik. Kutubxonashunoslik
3 Мухитдинов Мухсин Мўминович 05.01.09 - Hujjatshunoslik. Arxivshunoslik. Kutubxonashunoslik
4 Турсунов Бахтияр Мухамеджанович 05.04.01 - Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va quril-malari. Axborotlarni taqsimlash
5 Писецкий Юрий Валерьевич 05.04.02 - Radiotexnika, radio-navigatsiya, radiolo-katsiya va televidenie tizimlari va quril-malari. Mobil, tolaoptik aloqa tizimlari
6 Рахимов Бахтиёржон Неъматович 05.04.02 - Radiotexnika, radio-navigatsiya, radiolo-katsiya va televidenie tizimlari va quril-malari. Mobil, tolaoptik aloqa tizimlari
7 Усманова Наргиза Юахтиёрбековна 05.04.01 - Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va quril-malari. Axborotlarni taqsimlash
8 Кучкаров Тахир Сафарович 05.01.09 - Hujjatshunoslik. Arxivshunoslik. Kutubxonashunoslik
9 Назирова Элмира Шодмоновна 05.01.09 - Hujjatshunoslik. Arxivshunoslik. Kutubxonashunoslik
10 Джуманов Жамолжон Худойкулович 05.01.01 - Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va videotexnologiyalari
11 Хамдамов Уткир Рахматиллаевич 05.04.01 - Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va quril-malari. Axborotlarni taqsimlash
12 Хужаматов Халимжон Эргашевич 05.04.01 - Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va quril-malari. Axborotlarni taqsimlash
13 Анарова Шахзода Аманбаевна 05.01.01 - Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va videotexnologiyalari
14 Мусаев Мухамеджон Махмудович 05.04.02 - Radiotexnika, radio-navigatsiya, radiolo-katsiya va televidenie tizimlari va quril-malari. Mobil, tolaoptik aloqa tizimlari
15 Алиев Равшан Маратович 05.04.02 - Radiotexnika, radio-navigatsiya, radiolo-katsiya va televidenie tizimlari va quril-malari. Mobil, tolaoptik aloqa tizimlari
16 Нишонбоев Туйгун Нишонбоевич 05.04.01 - Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va quril-malari. Axborotlarni taqsimlash
17 Рахматуллаев Марат Алимович 05.01.09 - Hujjatshunoslik. Arxivshunoslik. Kutubxonashunoslik
18 Нуралиев Фахриддии Муродиллаевич 05.01.01 - Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va videotexnologiyalari
19 Давронбеков Дилмурод Абдужалилович 05.04.02 - Radiotexnika, radio-navigatsiya, radiolo-katsiya va televidenie tizimlari va quril-malari. Mobil, tolaoptik aloqa tizimlari
20 Зайнидинов Хакимжон Насиридинович 05.01.01 - Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va videotexnologiyalari
21 Сагатов Миразиз Варисович 05.01.01 - Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va videotexnologiyalari