Termiz davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Ped.78.03

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Bozorova Muslima Qodirovna

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 CHARIYEV IRGASH XXX 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
2 MAXMUDOV YUSUP GANIYEVICH 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
3 NORMURODOV CHORI BEGALIYEVICH 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
4 MIRSABUROV MIRAXMAT XXX 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
5 OLIMOV SHIRINBOY SHAROFOVICH 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
6 RO'ZIYEVA DILNOZ ISOMJONOVNA 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
7 BOZOROVA MUSLIMA QODIROVNA 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
8 HAMROYEV ALIJON RO'ZIQULOVICH 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
9 ALLAKOV ISMAIL XXX 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
10 TURAYEV ERGASH YULDASHEVICH 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
11 KURBANOV MIRZAAXMAD XXX 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
12 NARBASHEVA MEXRI ACHILOVNA 19.00.06 - Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi
13 XUDAYQULOV XOL JUMAYEVICH 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
14 DJORAYEV MAXMATRASULJON XXX 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)