Termiz davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Т.78.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Касимов Шерзод Абдузаирович

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Умбаров Ибрагим Амонович 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
2 Бекназаров Ҳасан Сойибназарович 02.00.14 - Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
3 Абдиев Умирбек Бегматович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
4 Қурбонов Мирзаахмад 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
5 Махмудов Юсуп Ғаниевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
6 Эргашева Гулрухсор Сурхонидиновна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
7 Хуррамов Алишер Шукурович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
8 Қаршибоев Хазратқул Қиличович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
9 Қаҳҳоров Сиддиқ Қаҳҳорович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
10 Рахимов Атаназар Каримович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
11 Касимов Шерзод Абдузаирович 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi