Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Хасанова Фирюза Марифовна