O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi huzuridagi DSc.20/30.12.2019.S.23.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Каримов Бобир

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Бекмуродов Мансур Бобомуродович 22.00.01 - Sosiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi.
2 Содиқова Шоҳида Марҳабоевна 22.00.02 - Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi
3 Абдуазимов Оқилжон Уткурович 22.00.02 - Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi
4 Нарбаева Танзила Камаловна 22.00.02 - Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi
5 Холбеков Абдуғани Жуманазарович 22.00.02 - Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi
6 Умаров Абсалом Адилович 22.00.01 - Sosiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi.
7 Каримов Бобир Шаропович 22.00.01 - Sosiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi.
8 Юлдашев Анвар Эргашевич 22.00.01 - Sosiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi.
9 Жалилов Актам Ташназарович 22.00.02 - Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi
10 Сеитов Азамат Пулатович 22.00.01 - Sosiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi.
11 Матибаев Тасполат Балтабаевич 22.00.02 - Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi