Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi DSc.13.30.12.2019.Т.07.01 raqamli ilmiy kengash

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Nurailiev Faxriddin (test)

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Хамдамов Рустам Хамдамович 05.01.05 - Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
2 Фозилов Шавкат Хайруллаевич 05.01.02 - Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
3 Аллоев Рахматилло Джураевич 05.01.05 - Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
4 Мусаев Мухамеджон Махмудович 05.01.02 - Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
5 Онорбоев Баходиржон Очилбоевич 05.01.02 - Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
6 Рахимов Шавкат Хударгенович 05.01.02 - Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
7 Сафаров Тошпўлат 05.01.02 - Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
8 Бекмуратов Тулкин Файзиевич 05.01.04 - Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti
9 Рахматуллаев Марат Алимович 05.01.04 - Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti
10 Мухамедиева Дилноз Тулкуновна 05.01.04 - Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti
11 Зайниддинов Хакимжон Насриддинович 05.01.04 - Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti
12 Бабомурадов Озод Жўраевич 05.01.04 - Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti
13 Муминов Баходир Болтаевич 05.01.04 - Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti
14 Ганиев Салим Каримович 05.01.05 - Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
15 Абдурахимов Бахтиёр Файзиевич 05.01.05 - Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
16 Каримов Маджид Маликович 05.01.05 - Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
17 Камилов Мирзоян Мирзаакбарович 05.01.07 - Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui
18 Қобулов Анвар Василович 05.01.07 - Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui
19 Равшанов Нормахмад 05.01.07 - Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui
20 Хўжаев Исматулло Кушаевич 05.01.07 - Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui