Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Fil.72.03

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Расулов Зубайдулло Изомович

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Ураева Дармон Саидахмедовна 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
2 Бакаева Мухаббат Каюмовна 10.00.04 - Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
3 Ахмедова Шоира Нематовна 10.00.07 - Adabiyot nazariyasi
4 Чўпонов Отаназар Отожонович 10.00.04 - Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
5 Насруллаева Нафиса Зафаровна 10.00.04 - Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
6 Қаршибаева Улжан Давировна 10.00.04 - Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
7 Муродов Ғайрат Некович 10.00.02 - O‘zbek adabiyoti
8 Axmedov Oybek Saporbayevich 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
9 Жўраева Малоҳат Муҳамадовна 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik