Yadro fizikasi instituti huzuridagi DSc.03.30.12.2019.FM.01.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Игамов Сайрамбой

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Ташметов Маннаб Юсупович 01.04.07 - Kondensirlangan holat fizikasi
2 Садиков Илхам Исмаилович 01.04.01 - Eksperimental fizikaning asboblari va usullari
3 Раджапов Сали Аширович 01.04.01 - Eksperimental fizikaning asboblari va usullari
4 Лутпуллаев Сагдулла Лутфуллаевич 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
5 Тожибоев Олимжон Рустамович 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
6 Ашуров Мухсинджан Хурамович 01.04.07 - Kondensirlangan holat fizikasi
7 Нуритдинов Иззатилло 01.04.07 - Kondensirlangan holat fizikasi
8 Джуманов Сафарали 01.04.07 - Kondensirlangan holat fizikasi
9 Артемов Сергей Викторович 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
10 Турсунов Эргаш Махкамович 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
11 Бозоров Эркин Хожиевич 01.04.01 - Eksperimental fizikaning asboblari va usullari
12 Бахрамов Садулла Абдуллаевич 01.04.01 - Eksperimental fizikaning asboblari va usullari
13 Курбанов Бахтияр Ибрагимович 01.04.01 - Eksperimental fizikaning asboblari va usullari
14 Муминов Толиб Мусаевич 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
15 Хидиров Ирсали 01.04.07 - Kondensirlangan holat fizikasi