Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti huzuridagi PhD.15.30.12.2019.Т.73.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Рузметов Ядгор Озодович

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Адилходжаев Анвар Ишанович 05.08.02 - Temir yo‘llar va yo‘l xo‘jaligi
2 Арипов Назиржон Мукаррамович 05.08.03 - Temir yo‘l transportini ishlatish
3 Ибрагимов Назрилла Набиевич 05.08.03 - Temir yo‘l transportini ishlatish
4 Лесов Кувандик Сагинович 05.08.02 - Temir yo‘llar va yo‘l xo‘jaligi
5 Расулов Маруфджан Халикович 05.08.03 - Temir yo‘l transportini ishlatish
6 Рузметов Ядгор Озодович 05.08.05 - Temir yo‘llarning harakatlanuvchi tarkibi, poezdlarni tortish va elektrlashtirish
7 Абдужабаров Абдухомид 05.08.02 - Temir yo‘llar va yo‘l xo‘jaligi
8 Валиев Мухаммад Шералиевич 05.08.05 - Temir yo‘llarning harakatlanuvchi tarkibi, poezdlarni tortish va elektrlashtirish
9 Файзибаев Шерзод Собирович 05.08.05 - Temir yo‘llarning harakatlanuvchi tarkibi, poezdlarni tortish va elektrlashtirish
10 Хаджимухаметова Матлуба Адиловна 05.08.03 - Temir yo‘l transportini ishlatish
11 Досметов Султонбой Камолович 05.08.02 - Temir yo‘llar va yo‘l xo‘jaligi
12 Мирахмедов Махамаджон Мирахмедович 05.08.02 - Temir yo‘llar va yo‘l xo‘jaligi
13 Закиров Равиль Сабирович 05.08.02 - Temir yo‘llar va yo‘l xo‘jaligi
14 Джаббаров Саидбурхан Туляганович 05.08.02 - Temir yo‘llar va yo‘l xo‘jaligi
15 Хромова Галина Алексеевна 05.08.05 - Temir yo‘llarning harakatlanuvchi tarkibi, poezdlarni tortish va elektrlashtirish
16 Махкамов Қобил Хамдамович 05.08.05 - Temir yo‘llarning harakatlanuvchi tarkibi, poezdlarni tortish va elektrlashtirish