Urganch davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.11.2021.Т.55.06

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Аитова Шахло

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Жуманиязов Махсуд Жаббиевич 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
2 Реймов Ахмед Мамбеткаримович 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
3 Нурмуродов Тўлқин Исамуродович 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
4 Алимов Умарбек Кадырбергенович 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
5 Аитова Шахло Камиловна 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
6 Бабаев Забибулла Камилович 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
7 Шамшидинов Исраилжон Тургунович 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
8 Курамбаев Шерзод Раимберганович 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
9 Қурбаниязов Рашид Калбаевич 02.00.13 - Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi